...

امسال هم تموم شد

و روسیاهی به ذغال موند

...

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۴ساعت 9:51  توسط مهمه؟  | 

هر صبح
بوی تو می دهد پیرهنم
بس که
تمام شب
تنگ در آغوش
گرفته ام
خیالت را ...
...

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم دی ۱۳۹۴ساعت 9:6  توسط مهمه؟  | 

... 

من 

نقض کردم قانون 

از دل برود هر آنکه از دیده برفت 

... 

پ.ن: نرو که وقت رفتن نیست...هر چند که نیستی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۴ساعت 9:56  توسط مهمه؟  | 

...

درمان درد عاشقان ,صبرست و من دیوانه ام

نه درد ساکن می شود,نه ره به درمان می برم

ّّ...

پ.ن: این حال من بی توست

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 12:58  توسط مهمه؟  | 

...

درمان درد عاشقان ,صبرست و من دیوانه ام

نه درد ساکن می شود,نه ره به درمان می برم

ّّ...

پ.ن: این حال من بی توست

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 12:58  توسط مهمه؟  | 

..  

جـایـی میـان سطـر هـا 

 دلـم تـنـگ می شـودآ 

نـقـدر می نویسم باران

که سیل

تـمـام غـمـم را بـبـرد ! 

...

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 8:19  توسط مهمه؟  | 

...

گاهی 

پشیمونی 

مانعی میشه

تا دوست داشتن 

دیده نشه

دوست داشتن را نوشتم

تا بداند

...

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 1:11  توسط مهمه؟  | 

...

گاهی 

پشیمونی 

مانعی میشه

تا دوست داشتن 

دیده نشه

دوست داشتن را نوشتم

تا بداند

...

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 1:9  توسط مهمه؟  | 

...

گاهی 

پشیمونی 

مانعی میشه

تا دوست داشتن 

دیده نشه

دوست داشتن را نوشتم

تا بداند

...

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 1:9  توسط مهمه؟  | 

... 

گاهی یه مهربونی و لبخند 

هر چند الکی 

حال آدم رو به حولی تبدیل میکنه 

پ.ن:همون حال و حول:دی

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 8:59  توسط مهمه؟  |