...

اتفاق

در لحظه ای می افتد

که فکرش رو هم نمیکنی

همون لحظه

...

پ.ن:مخاطب خاص خودم

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم شهریور ۱۳۹۴ساعت 12:40  توسط مهمه؟  | 

...

اتفاق

در لحظه ای می افتد

که فکرش رو هم نمیکنی

همون لحظه

...

پ.ن:مخاطب خاص خودم

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم شهریور ۱۳۹۴ساعت 12:40  توسط مهمه؟  | 

...

اتفاق

در لحظه ای می افتد

که فکرش رو هم نمیکنی

همون لحظه

...

پ.ن:مخاطب خاص خودم

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم شهریور ۱۳۹۴ساعت 12:40  توسط مهمه؟  | 

...

اتفاق

در لحظه ای می افتد

که فکرش رو هم نمیکنی

همون لحظه

...

پ.ن:مخاطب خاص خودم

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم شهریور ۱۳۹۴ساعت 12:40  توسط مهمه؟  | 

..  

جـایـی میـان سطـر هـا 

 دلـم تـنـگ می شـودآ 

نـقـدر می نویسم باران

که سیل

تـمـام غـمـم را بـبـرد ! 

...

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 8:19  توسط مهمه؟  | 

...

گاهی 

پشیمونی 

مانعی میشه

تا دوست داشتن 

دیده نشه

دوست داشتن را نوشتم

تا بداند

...

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 1:11  توسط مهمه؟  | 

...

گاهی 

پشیمونی 

مانعی میشه

تا دوست داشتن 

دیده نشه

دوست داشتن را نوشتم

تا بداند

...

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 1:9  توسط مهمه؟  | 

...

گاهی 

پشیمونی 

مانعی میشه

تا دوست داشتن 

دیده نشه

دوست داشتن را نوشتم

تا بداند

...

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 1:9  توسط مهمه؟  | 

... 

گاهی یه مهربونی و لبخند 

هر چند الکی 

حال آدم رو به حولی تبدیل میکنه 

پ.ن:همون حال و حول:دی

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 8:59  توسط مهمه؟  | 

...

داشتم زندگیمو میکردم

اومدی حالمو عوض کردی

...

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 11:20  توسط مهمه؟  |