... 

و اما 

آخرین پست 

حکایت همچنان باقیست 

.... 

و خداحافظ مجنون بی لیلا 

...

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم بهمن 1393ساعت 0:39  توسط مهمه؟  | 

... 

بنا به حسب عادت میای 

ولی 

دریغ از یک نظر 

...پ.ن:جواب ایمیل؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم بهمن 1393ساعت 15:15  توسط مهمه؟  | 

... 

به چی میای هر روز سر میزنی؟ 

به بدبختی من؟ 

...

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن 1393ساعت 8:36  توسط مهمه؟  | 

...تنها به یک دلیل خودم را نمیکشم

آخر همان دلیل خودش میکشد مرا...

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم دی 1393ساعت 20:27  توسط مهمه؟  | 

...تنها به یک دلیل خودم را نمیکشم

آخر همان دلیل خودش میکشد مرا...

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم دی 1393ساعت 20:27  توسط مهمه؟  | 

... 

من چه ساده ام که گمان میکنم 

اگر نباشم دلی برایم تنگ می شود 

اما حقیقت این است  

که 

اگر نباشم فقط نیستم 

همین 

... 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم دی 1393ساعت 22:53  توسط مهمه؟  | 

... 

دلم یک تو می خواهد 

همین 

...

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم دی 1393ساعت 11:57  توسط مهمه؟  | 

...

تو را با ط دسته دار مینویسم

تو با همه فرق داری

...

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم دی 1393ساعت 21:35  توسط مهمه؟  | 

...

معلم میدانست فاصله ها چه به روزمان می آورد

که

به خط فاصله میگفت:

خط تیره

...

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم دی 1393ساعت 23:30  توسط مهمه؟  | 

... 

همینجوری الکی 

به یمن حضور همیشگیت 

...

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم دی 1393ساعت 10:10  توسط مهمه؟  |